Reaktiv PUR

Reaktive smeltelim er baseret på polyurethan (PUR).

Sekvens af klæbestofreaktionen
De fugthærdende hotmelt-klæbemidler binder sig via en totrinsreaktion:

I det første trin passerer klæbemidlet gennem en fysisk hærdningsmekanisme, der giver klæbningen en vis styrke. Denne styrke er tilstrækkelig til at muliggøre yderligere behandling eller transport.

I det andet trin, som kan vare fra timer til dage, afhængigt af typen af klæbemiddel, finder en kemisk post-tværbinding sted. Denne kemiske reaktion afhænger af fugtindholdet og tilgængeligheden af klæbemidlet til luftfugtighed. Efter at det hotmeltede klæbemiddel har reageret, mister det sine termoplastiske egenskaber, dvs. det bliver ikke blødt igen, selvom genstanden, der skal limes, opvarmes. Det resulterende termohærdningsmiddel har usædvanligt gode polyurethanadhæsionsværdier kombineret med høj styrke, høj varmebestandighed, god lavtemperaturfleksibilitet og god opløsningsmiddelmodstand.